T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.02.2006

TOPLANTI SAYISI: 01

2006/11- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü müfredat programında seçmeli ders olarak okutulan BİY-456 kodlu Kromozomlar dersinin ders saatinin ve kredisinin değiştirilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 30.01.2006 tarih ve 176 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü müfredat programında seçmeli ders olarak okutulan BİY-456 kodlu Kromozomlar dersinin ders saatinin ve kredisinin değiştirilmesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.