T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.02.2006

TOPLANTI SAYISI: 01

2006/12- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 13.maddesinde belirtilen özel değerlendirmeli dersler statüsünde dönem içi sınav notu katkı payının %60 dönem sonu sınavı katkı payının ise %40 olarak hesaplanması hakkında ilgili Dekanlığın 30.01.2006 tarih ve 176 Sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 13.maddesinde belirtilen özel değerlendirmeli dersler statüsünde dönem içi sınav notu katkı payının %60 dönem sonu sınavı katkı payının ise %40 olarak hesaplanmasının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.