T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.02.2006

TOPLANTI SAYISI: 01

2006/15- Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Hakkında Yönerge’de yapılacak olan değişiklik konusu görüşüldü.

Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri ile ilgili değişiklikler Senato üyelerinin görüşüne sunularak bir sonraki senato toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.