T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.02.2006

TOPLANTI SAYISI: 01

2006/16- Üniversitemiz Kastamonu Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 08.02.2006 tarih ve 295 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Kastamonu Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.