T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 15.02.2006

TOPLANTI SAYISI: 01

2006/17- Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü proje derslerinin 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında (aykırı yarıyıl dersleri) da açılması hakkında ilgili Dekanlığın 30.12.2005 tarih ve 8486 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü proje derslerinin 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında (aykırı yarıyıl dersleri) da açılmasının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.