T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.03.2006

TOPLANTI SAYISI: 02

2006/18- “Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulması hakkında Üniversitemiz Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığının 16.03.2006 tarih ve 10/503 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemize bağlı “Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kurulmasına, Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.