T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.03.2006

TOPLANTI SAYISI: 02

2006/21- Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 15.03.2006 tarih ve 632 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.