T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.03.2006

TOPLANTI SAYISI: 02

2006/23- Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde değişiklik yapılması  hakkında ilgili Müdürlüğün 27.02.2006 tarih ve 91 sayılı yazısı ve ekleri  incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde yapılan deşikliklerle ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi