T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.03.2006

TOPLANTI SAYISI: 02

2006/24- Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Programının adının “Çevre Sağlığı Programı” olarak değiştirilmesi hakkında ilgili müdürlüğün 01.03.2006 tarih ve 108 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Programının adının “Çevre Sağlığı Programı” olarak değiştirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.