T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.03.2006

TOPLANTI SAYISI: 02

2006/25- Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü “TAR 111 Ata.İlk.İnk.Tar.I” dersinin 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında açılması hakkında ilgili Dekanlığın 14.02.2006 tarih ve 956 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü “TAR 111 Ata.İlk.İnk.Tar.I” dersinin 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında açılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.