T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.03.2006

TOPLANTI SAYISI: 02

2006/27- Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Hakkında Yönerge Taslağı  incelenerek görüşüldü.

Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Hakkında Yönerge Taslağı’nın kabulüne oybirliği ile karar verildi.