T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 31.03.2006

TOPLANTI SAYISI: 02

2006/30- Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren zorunlu hazırlık sınıfı açılması hakkında ilgili Dekanlığın 22.03.2006 tarih ve 424 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren zorunlu hazırlık sınıfı açılmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.