T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 16.06.2006

TOPLANTI SAYISI: 04

2006/54- Oral Patoloji Doktoralı Öğretim Elemanlarının, Sağlık Bilimleri Temel Alanı içerisinde belirlenecek “Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri – Patoloji” Bilim Alanından Doçentlik alanı açılması hakkındaki ilgili Dekanlığın 15.06.2006 tarih ve 1006 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Oral Patoloji Doktoralı Öğretim Elemanlarının, Sağlık Bilimleri Temel Alanı içerisinde belirlenecek “Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri – Patoloji” Bilim Alanından Doçentlik alanı açılmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.