T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 16.06.2006

TOPLANTI SAYISI: 04

2006/55- Üniversitemiz Merkez Yayın Komisyonunun 12.06.2006 tarihinde yapılan 07 (yedi) sayılı toplantısında alınan karar  (12. madde) incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Merkez Yayın Komisyonunun 12.06.2006 tarihinde yapılan 07 (yedi) sayılı toplantısında alınan kararların, 12.maddesinin (Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisinin 6 (altı) aylık olarak çıkarılması) ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.