T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 16.06.2006

TOPLANTI SAYISI: 04

2006/57- Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde Değişiklik yapılması hakkındaki ilgili Dekanlığın 15.06.2006 tarih ve 1007 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde yapılan değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.