T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 16.02.2005

TOPLANTI SAYISI: 01

2005/01- Slovakya Parlemantosu”nun “Sözde Ermeni Soykırımı” konusunda almış olduğu karar görüşüldü.

Slovakya Parlemantosu”nun “Sözde Ermeni Soykırımı” iddialarına ilişkin Üniversitemiz Senatosu’nun, kamuoyuna yansıtan metin görüşü ekte olup, oybirliği ile kabul edilmiştir.