T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 16.02.2005

TOPLANTI SAYISI: 01

2005/02- Üniversitemiz Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalının isminin Acil Tıp Anabilim Dalı olarak değiştirilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 31.12.2004 tarih ve 1592 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalının isminin Acil Tıp Anabilim Dalı olarak değiştirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.