T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 16.02.2005

TOPLANTI SAYISI: 01

2005/05-Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde “Ulaşım ve Trafik Mühendisliği” Bölümü’nün kurulması hakkında ilgili Dekanlığın 26.01.2005 tarih ve 508 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

             Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde “Ulaşım ve Trafik Mühendisliği” Bölümü  kurulmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.