T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 16.02.2005

TOPLANTI SAYISI: 01

2005/09- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusu görüşüldü.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, Üniversitemiz Dişhekimliği  Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ali GÜLTAN’ın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 14/7 maddesine göre 4 (dört) yıl süre ile seçilmesine oyçokluğu   ile karar verildi.