T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 16.02.2005

TOPLANTI SAYISI: 01

2005/10- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusu görüşüldü.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda boş bulunan Üyeliğe, Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Reşat GENÇ’in 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 14/7 maddesine göre 4 (dört) yıl süre ile seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.