T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 29.04.2005

TOPLANTI SAYISI: 03

2005/19- Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı başvurularının 30 Mayıs – 17 Haziran 2005 tarihleri arasında yapılması ve kontenjanları konusu görüşüldü.

 Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı başvurularının 30 Mayıs – 17 Haziran 2005 tarihleri arasında yapılması ve kontenjanları konusunu incelemek üzere, Prof.Dr.Muzaffer SARIMEŞELİ, Prof.Dr.Can ÇOĞUN, Prof.Dr.Cemil YILDIZ‘dan oluşan bir komisyonun kurulmasına oybirliği ile karar verildi.