T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 29.04.2005

TOPLANTI SAYISI: 03

2005/23- Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı-Patoloji Bilim Dalı tarafından dişhekimlerine açık olarak yürütülen bu programdan doktora alan ve sağlık temel alanında asgari koşulları tamamlayan akademisyenlerin, Doçentlik Sınavlarına Sağlık Bilimleri Temel Alanı olan Tıbbi Patoloji Yerine Oral Patoloji olarak ayrı bir alan kodu altında girebilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 28.04.2005 tarih ve 628 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı-Patoloji Bilim Dalı tarafından dişhekimlerine açık olarak yürütülen bu programdan doktora alan ve sağlık temel alanında asgari koşulları tamamlayan akademisyenlerin, Doçentlik Sınavlarına Sağlık Bilimleri Temel Alanı olan Tıbbi Patoloji Yerine Oral Patoloji olarak ayrı bir alan kodu altında girebilmesinin kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.