T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 29.04.2005

TOPLANTI SAYISI: 03

2005/24- Üniversitemiz Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve İktisat Bölümü öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için müracaat olması halinde 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okulu açılması hakkında ilgili Dekanlığın 25.02.2005 tarih ve 292 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve İktisat Bölümü öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için müracaat olması halinde 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okulu açılmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.