T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 29.04.2005

TOPLANTI SAYISI: 03

2005/25- Üniversitemiz  Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında Kamu Yönetimi Bölümü ve Maliye Bölümünün açılması hakkında ilgili Dekanlığın 11.03.2005 tarih ve 370 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz  Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında Kamu Yönetimi Bölümü ve Maliye Bölümünün açılmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.