T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 29.04.2005

TOPLANTI SAYISI: 03

2005/27-Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında ilgili Müdürlüğün 19.04.2005 tarih ve 3115 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.