T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2005

TOPLANTI SAYISI: 04

2005/31-Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim Özel Yetenek Sınav Komisyon Raporu doğrultusunda Özel Yetenek Sınav Kılavuzunun 7. ve 8. sayfalarında değişiklik yapılması hakkında ilgili Dekanlığın 26.01.2005 tarih ve 434 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim Özel Yetenek Sınav Komisyon Raporu doğrultusunda Özel Yetenek Sınav Kılavuzunun 7. ve 8. sayfalarında yapılan değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.