T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2005

TOPLANTI SAYISI: 04

2005/32- Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları müfredatlarının güncelleştirilmesi hakkında ilgili Müdürlüğün 23.05.2005 tarih ve 350 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları müfredatlarının güncelleştirilerek ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.