T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2005

TOPLANTI SAYISI: 04

2005/39-Üniversitemiz Türkiyat Araştırmaları Merkezi (TAM)’nin kurulması konusu ve yönetmeliği  incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Türkiyat Araştırmaları Merkezi (TAM)’nin kurulmasına ve yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.