T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 09.06.2005

TOPLANTI SAYISI: 04

2005/46-03.06.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Genel toplantısında açılmasına izin verilen G.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne ek kontenjan ve seçme sınavı ile öğrenci alınması hakkında ilgili Dekanlığın 15.06.2005 tarih ve 008/2005 sayılı yazısı görüşüldü.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne 2005 Yükseköğretim programları ek yerleştirme kılavuzunda yer verilerek özel yetenek sınavı ile 15 (onbeş) öğrenci alınmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.