T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.10.2005

TOPLANTI SAYISI: 05

2005/47- 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği gereğince hazırlanan “Gazi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi”nin görüşülmesi.

20 Eylül 2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği gereğince hazırlanan “Gazi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.