T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.10.2005

TOPLANTI SAYISI: 05

2005/48- Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin,  Rektörlük Eğitim Komisyonunun önerileri doğrultusunda değişiklik yapılması konusu görüşüldü.

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin,  Rektörlük Eğitim Komisyonunun önerileri doğrultusunda yapılan değişikliklerle ekteki şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.