T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.10.2005

TOPLANTI SAYISI: 05

2005/49- 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun belirlenmesi konusu görüşüldü.

20 Eylül 2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.