T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.10.2005

TOPLANTI SAYISI: 05

2005/51- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunan Üniversitemiz Diploma Eki Çalışması konusu görüşüldü.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunan Üniversitemiz Diploma Eki Çalışmasının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.