T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.10.2005

TOPLANTI SAYISI: 05

2005/56-Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği yeni ders programlarının 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren I. Sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilere uygulanması, 2006-2007 öğretim yılından itibaren ise tüm öğrencilere uygulanması hakkında ilgili Dekanlığın 13.10.2005 tarih ve 1063 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği yeni ders programlarının 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren I. Sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilere uygulanmasına, 2006-2007 öğretim yılından itibaren ise tüm öğrencilere uygulanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.