T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.10.2005

TOPLANTI SAYISI: 05

2005/57- 15.01.1997 tarih ve 22878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin değiştirilerek yeni haliyle kabulü ve 2005-2006 Eğitim-Öğretim döneminde yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmesi hakkında ilgili Enstitü Müdürlüğünün 19 Ağustos 2005 tarih ve 3566 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

15.01.1997 tarih ve 22878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin yapılan değişikliklerle kabulüne ve 2005-2006 Eğitim-Öğretim döneminde yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmesine oybirliği ile karar verildi.