T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.10.2005

TOPLANTI SAYISI: 05

2005/60- Üniversitemiz bünyesinde 4 (dört) yıllık lisans eğitimi verecek Tapu Kadastro Yüksekokulunun açılması konusu incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz bünyesinde 4 (dört) yıllık lisans eğitimi verecek Tapu Kadastro Yüksekokulunun açılmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu ile karar verildi.