T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.10.2005

TOPLANTI SAYISI: 05

2005/61- Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün önerileri doğrultusunda hazırlanan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği hakkında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığının 13.10.2005 tarih ve 1077 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün önerileri doğrultusunda hazırlanan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.