T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.10.2005

TOPLANTI SAYISI: 05

2005/62- Üniversitemiz Kırşehir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı 1. yarıyılında sınıflara göre açılacak olan seçmeli dersler hakkında ilgili yüksekokul Müdürlüğü’nün 29.08.2005 tarih ve 33 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü.

Konunun gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.