T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.10.2005

TOPLANTI SAYISI: 05

2005/63- Üniversitemiz “Gazi Üniversitesi Farmakovijilans ve Klinik Araştırmalar Uygulama Merkezi”nin kurulması  ve yönetmeliği incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz “Gazi Üniversitesi Farmakovijilans ve Klinik Araştırmalar Uygulama Merkezi”nin kurulmasına  ve yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.