T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 14.10.2005

TOPLANTI SAYISI: 05

2005/65- Üniversitemiz “Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim  Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi” üzerinde yapılan değişiklikle “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörlüğü Kuruluş ve Çalışma Yönergesi “ şekline dönüştürülmesi hakkında ilgili Dekanlığın 13.10.2005 tarih ve 1075 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz “Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim  Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi” üzerinde yapılan değişiklikle “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörlüğü Kuruluş ve Çalışma Yönergesi “ şekline dönüştürülmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.