T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/66-Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmamali RAHMANOV’a Üniversitemizce “Uluslararası İlişkiler Fahri Doktora Ünvanı” verilmesi hakkında Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 05.12. 2005 tarih ve 3826 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmamali RAHMANOV’a Ülkemize yapacağı resmi ziyaret sırasında Üniversitemizde vereceği “Tacikistan’ın Orta Asya’da Bölgesel Barış, Kalkınma ve İstikrara Bakışı” konulu konferans ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve Ülkesinde kalıcı barış ve huzur ortamının tesis edilmesini, milli birlik ve bütünlüğün sağlanması iç barış ve demokrasinin gerçek anlamda yerleşmesi sürecinde önemli adımlar atılmasına katkılarından dolayı 2547 Sayılı Kanunun 14. maddesine göre  Üniversitemizce “Uluslararası İlişkiler Fahri Doktora Ünvanı” verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.