T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/68- Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 20.09.2005 tarih ve 2000/13 nolu Komisyon kararı gereğince BAP Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusu görüşüldü.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 20.09.2005 tarih ve 2000/13 nolu Komisyon kararı gereğince BAP Yönergesinin bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.