T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/70- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde “Endüstri Ürünleri Tasarımı”, “Grafik Tasarımı”, “Heykel” ve “Fotoğraf” bölümlerinin açılması hakkında ilgili Dekanlığın 11.10.2005 tarih ve 036 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

             Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde “Endüstri Ürünleri Tasarımı”, “Grafik Tasarımı”, “Heykel” ve “Fotoğraf” bölümlerinin açılmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.