T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/73- Üniversitemiz Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümlerine 2006-ÖSS sonuçlarına göre Merkezi Yerleştirme ile (Eşit Ağırlık puanıyla) 70’er öğrenci alınması hakkında ilgili Dekanlığın 14.11.2005 tarih ve 1868 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümlerine 2006-ÖSS sonuçlarına göre Merkezi Yerleştirme ile (Eşit Ağırlık puanıyla) 70 (yetmiş)’er öğrenci alınmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.