T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/74- Üniversitemiz Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında “İşletme” ve “İktisat” bölümlerinde ikinci öğretim programları açılması hakkında ilgili Dekanlığın 16.11.2005 tarih ve 1887 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında “İşletme” ve “İktisat” bölümlerinde ikinci öğretim programları açılmasına ve söz konusu bölümlere 70 (yetmiş)’er öğrenci alınmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.