T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/75- Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf 7. yarıyılında  okutulan seçmeli derslere “İSÖ 419 Kaynaştırma Eğitimi” dersinin eklenmesi hakkında ilgili Dekanlığın 05.12. 2005 tarih ve 8208 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf 7. yarıyılında  okutulan seçmeli derslere “İSÖ 419 Kaynaştırma Eğitimi” dersinin eklenmesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.