T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/76- Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi 2005-2006 Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesinin ekte belirtilen şekliyle ve 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanması hakkında ilgili Dekanlığın 08.12.2005 tarih ve 3322 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi 2005-2006 Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesinin ekte belirtilen şekliyle kabulüne ve 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.