T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/77- Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bölümü bünyesinde “Pazarlama Öğretmenliği Programı” açılması hakkında ilgili Dekanlığın 21.11.2005 tarih ve 1251 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bölümü bünyesinde “Pazarlama Öğretmenliği Programı” açılmasına ve 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında 50 (elli) öğrenci alınmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.