T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/79- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı” açılması hakkında ilgili Enstitü Müdürlüğünün 20.04.2005 tarih ve 3161 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

            Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı” açılmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.