T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/80-Üniversitemiz İletişim Fakültesi 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında, uygulanan Erasmus Uyumlu Ders Programına seçmeli dersler eklenmesi hakkında ilgili Dekanlığın 28.07.2005 tarih ve 1527 sayılı yazısı ve eki incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz İletişim Fakültesi 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında, uygulanan Erasmus Uyumlu Ders Programına seçmeli dersler eklenmesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.